Privacy

Ten behoeve van de Skipper worden enkele gegevens die van u bekend zijn (inlognaam, e-mailadres en wachtwoord) opgeslagen op de webserver van de Skipper. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en is niet meer reproduceerbaar. In het geval u een wachtwoord bent vergeten, moet u opnieuw verzoeken om een activeringscode voor de Skipper. Deze gegevens die van u bekend zijn worden uitsluitend gebruikt om het inloggen op de Skipper te kunnen afhandelen. De Skipper stelt deze gegevens niet beschikbaar aan derden. De Skipper behoudt zich het recht voor bepaalde geaggregeerde gegevens te gebruiken en te leveren aan derden. Nooit zullen deze gegevens echter tot individuele gegevens te herleiden zijn.

Op uw profielpagina [Mijn Skipper] onder instellingen kunt u opgeven welke gegevens anderen van u mogen zien. Wij zullen onze uiterste best doen om te zorgen dat uw gegevens ook privé blijven, al is dit nooit voor 100% te garanderen. We zullen uw gegevens in ieder geval nooit opzettelijk aan derden verstrekken.