Disclaimer

De Skipper zorgt zoveel mogelijk voor de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie op deze website. De informatie bestaat uit teksten en afbeeldingen en overige informatie. 
 
De Skipper kan echter niet garanderen dat alle gegeven informatie foutloos, volledig of actueel is. Op basis hiervan kunnen er dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals gepubliceerd op deze website. Tevens wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt als gevolg van schade door onjuistheden in de informatie op deze website. Wel stellen wij het op prijs als eventuele onjuistheden aan ons doorgegeven worden. 
 
De Skipper aanvaardt eveneens geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden aangeboden informatie in de vorm van beoordelingen of voor de inhoud van sites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. 
 
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
 
Niets van de op deze website geplaatste materialen mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, drukwerk, via internet, intranet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Skipper.