Contact

Provincie Fryslân
Postbus 20120
8900 HM  Leeuwarden
t 058-2925209
e info@derskipper.eu

Zakelijk

Heeft u een vraag en/of opmerking over de gepubliceerde informatie van uw onderneming of wilt u informatie over vermelding van uw onderneming op Platform Drenthe? Stuur dan een brief naar Provincie Fryslân, afdeling K&E o.v.v. De Skipper of email ons  info@derskipper.eu